Okres przed zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych jest w szczególności czasem odwiedzin grobów i miejsc pochówku zmarłych osób bliskich. W tym szczególnym czasie, jak i w trakcie całego roku, bialska jednostka penitencjarna pamięta o dbaniu o Miejsca Pamięci Narodowej, których jest opiekunem.

Opiekuni miejsc pamięci narodowej

        Podobnie, jak w latach ubiegłych tak i w roku 2021 skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej sprawowali opiekę nad miejscami pamięci narodowej na terenie miasta i gminy Biała Podlaska. Prace porządkowe zostały poczynione w lesie Grabarka, który naznaczony jest krwią Polaków rozstrzelanych przez niemieckiego okupanta w latach 1940-1944.
To w tym miejscu odbywały się liczne egzekucje polskich patriotów więzionych i torturowanych w katowni Gestapo przy ulicy Dreszera w Białej Podlaskiej. Od roku 2014 bialska jednostka penitencjarna sprawuję pieczę nad żołnierskimi mogiłami, które są niemym świadectwem o 16 piechurach Wojska Polskiego poległych 18 września 1939 r. w walce z niemieckim najeźdźcą.

Edukacja historyczna skazanych

        Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej od wielu już lat sprawują pieczę nad wieloma pomnikami polskiego heroizmu na terenie Białej Podlaskiej i okolicznych miejscowości. Co ważne czynią to przez okrągły rok, a nie tylko z racji zbliżających się rocznic czy świąt państwowych. Wart podkreślenia jest fakt, iż więźniowe chętnie biorą udział w pracach porządkowych w miejscach pamięci, jednocześnie poznając historię ziem bialskich.

 

Tekst: chor. Paweł Makaruk

Zdjęcia: chor. Micał Gnieciak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej