funkcjonariusze Służby Więziennej angażują się w akcje oddawania krwi udowadniając, że troska o zdrowie innych nie zna barier.

Trzech funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej podzieliło się cennym darem jakim jest krew. Aktu donacji dokonali w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddziału Terenowego w Białej Podlaskiej.

Niewątpliwie motywacje zaangażowanych funkcjonariuszy są silne i daleko idące. Widzą oni swoją pracę jako działanie na rzecz bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a akcje oddawania krwi to naturalna kontynuacja ducha służby. Oddawanie krwi jest nie tylko aktem pomocy medycznej, ale również wyrazem empatii i wsparcia moralnego dla tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji.

Wakacyjna akcja oddawania krwi przez funkcjonariuszy Służby Więziennej jest znakomitym przykładem tego, jak służby mundurowe angażują się w działania społeczne, nie tylko w trakcie wykonywania swoich zawodowych obowiązków, ale także poza nimi. To wyjątkowa szansa, by oddać cząstkę siebie i przyczynić się do poprawy życia innych.

 

Opracowanie : mł. chor. Małgorzata Łaska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej