Jak co roku, w dniu 20 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni. Jest to dzień, w którym uświadamiamy sobie jak istotną rolę pełnią kucharze w społeczeństwie. Ich celem jest nie tylko zaspokajać głód człowieka, ale przede wszystkim we właściwy sposób go odżywić.

 Codzienna służba....w więziennej kuchni

W zakładach karnych i aresztach śledczych za wyżywienie osób pozbawionych wolności odpowiadają funkcjonariusze działu kwatermistrzowskiego. Nadzór nad zatrudnionymi w kuchni osadzonymi sprawuje funkcjonariusz Służby Więziennej - szef kuchni i to właśnie on wraz z początkiem każdego dnia podczas pełnienia obowiązków służbowych nadzoruje etapy przygotowania posiłków przez osadzonych zatrudnionych w kuchni.

Zakres obowiązków szefa kuchni nie jest mały, m.in czuwa on nad właściwym przygotowaniem posiłków w jednostce, odpowiada za właściwą organizację pracy kuchni, terminowe przygotowanie posiłków, ich ilość jak również jakość, odpowiada także za stan techniczny sprzętu i urządzeń kuchennych. Należy pamiętać, iż podział posiłków na oddziały mieszkalne dokonywany jest przez osadzonych zatrudnionych jako kucharze w zakładzie karnym  pod stałym nadzorem szefa kuchni.

 

Posiłki za murami


        Wszystkie posiłki przygotowywane w więziennej kuchni są odpowiednio dobrane pod względem wartości odżywczych. Poszczególne diety układane są przy udziale pracownika służby zdrowia. W przydzielanych racjach żywnościowych uwzględnienia się rodzaj wykonywanej pracy, wiek skazanego, jak również w miarę możliwości wymogi religijne oraz kulturowe. Należy pamiętać, iż wartość energetyczna posiłków, w ramach dziennego wyżywienia osadzonych zawiera nie mniej niż 2800 kcal dla osadzonych do 18. roku życia oraz 2600 kcal dla pozostałych osadzonych. Urozmaicenie posiłków zależy od kreatywności żywieniowców, którzy za niewygórowaną kwotę potrafią stworzyć trzy smaczne, zawierające wszystkie niezbędne wartości posiłki.

 

Opracowanie: Małgorzata Bąkowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej