9 czerwca 2021 roku, po raz dwunasty w czasach powojennej Polski, obchodzimy Dzień Księgowego.

Jest to dzień, w którym na początku lat trzydziestych XX wieku, powstało stowarzyszenie Związek Buchalterów w Warszawie, by następnie w 1926 roku przekształcić się w Związek Księgowych w Polsce. Praca w księgowości wymaga od każdego merytorycznego przygotowania. Doświadczenie nabywa się z czasem, ale dokładność i zaangażowanie potrzebne są już na początku. Częste zmiany przepisów wymagają od pracowników samokształcenia i doskonalenia zawodowego. W więziennych murach księgowi oraz pozostali pracownicy działu finansowego codziennie wykonują obowiązki na rzecz jednostki penitencjarnej oraz osadzonych. Praca zaczyna się od sprawdzenia stanu rachunków bankowych oraz pobrania wyciągów z poprzedniego dnia, wykorzystując do tego informatyczne systemy obsługi bankowości. Następnie dane z wyciągów wprowadzane są do programów księgowych. Księgowanie faktur, asygnat magazynowych, przygotowanie dokumentacji osadzonych do transportów, prowadzenie kasy jednostki, rozliczanie wypiski, przelewy na prośbę osadzonych, przyjmowanie depozytów wartościowych, tworzenie planów finansowych, harmonogramów, bilansów.... Można by tak wymieniać bez końca. Praca podzielona jest również na pewne etapy w ciągu miesiąca. Na początku jest okres sprawozdawczy, rozliczanie list płac osadzonych, przelewy uposażeń funkcjonariuszy. Do 5 dnia każdego miesiąca następuje rozliczenie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W połowie miesiąca kontroluje się plan wydatków budżetowych i w razie potrzeby wnioskuje o dokonanie korekt. 20 dzień miesiąca to termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Koniec miesiąca to wypłata pensji pracownikom cywilnym.

W dziale finansowym naszej jednostki służbę pełnią cztery osoby.

Pani Anito, Pani Luizo, Panie Radosławie, Panie Kamilu – w tym dniu życzymy Wam, aby Winien zawsze równało się Ma, aktywa równały się pasywom i aby w kasie nie było niedoborów. Wszystkiego najlepszego!

                                                                                                        

                                                                                                               /Dyrekcja, wszyscy funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej/

 

opracowanie: mjr Kamil Pykacz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej