15 lutego 2019 r. w Białej Podlaskiej odbyły się obchody Święta Służby Więziennej okręgu lubelskiego połączone ze 120-leciem istnienia Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Pan Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego.

Jubileusz wart podkreślenia

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą świętą w kościele św. Antoniego w intencji funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, a przewodniczył jej ordynariusz diecezji siedleckiej ks. bp Kazimierz Gurda. Podniosły charakter wydarzenia zapewniła obecność Kompanii Honorowej Okręgowego Inspektoratu SW w Lublinie oraz Kodeńskiej Orkiestry Dętej.

Następnym etapem w przebiegu uroczystości był przejazd przez Plac Wolności do Auli AWF w Białej Podlaskiej, podczas którego Dyrektor Okręgowy SW w Lublinie ppłk. Krzysztof Stefanowski oraz Dyrektor ZK w Białej Podlaskiej ppłk. Damian Frańczak wraz z Panem Robertem Gmitruczukiem, wicewojewodą lubelskim oraz Panem Dariuszem Stefaniukiem, wicemarszałkiem województwa lubelskiego złożyli wieniec pod pomnikiem Orła Wolności.

Podczas głównej części uroczystości w Auli AWF przy ul. Akademickiej Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, ppłk Krzysztof Stefanowski wręczył zarówno zaproszonym gościom jak i funkcjonariuszom Służby Więziennej okręgu lubelskiego odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej” , odznaki "100-lecia polskiego więziennictwa" oraz akty nadania wyższych stopni służbowych. Jubileusz powstania Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej był okazją do wręczenia pamiątkowych medali wybitych z okazji 120-lecia istnienia bialskiej jednostki penitencjarnej. Na zakończenie uroczystości na scenie wystąpił chór Echo Podlasia oraz Pan Janusz Maleńczuk.

Uroczystości przybliżyły lokalnej społeczności naszą formację i jej dorobek społeczny. Szczególny dla lubelskiej Służby Więziennej dzień zgromadził wielu znamienitych gości. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. poseł na Sejm RP Marcin Duszek, biskup siedlecki Kazimierz Gurda, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Dariusz Stefaniuk, Dyrektor Okręgowy SW w Lublinie ppłk Krzysztof Stefanowski, dyrektorowie jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego, przedstawiciele służb mundurowych, lokalni samorządowcy, duchowieństwo oraz przedstawiciele instytucji i firm, z którymi bialska jednostka penitencjarna współpracuje realizując rządowy program „Praca dla więźniów”.

Rys historyczny bialskiej jednostki

Historia Zakładu Karnego przy ul. Prostej w Białej Podlaskiej zaczęła się w 1898 r., kiedy to zaborcze władze carskie nakazały wybudowanie nowego więzienia. Uprzednio rolę więzienia pełniły podziemia bialskiego zamku Radziwiłłów. Nowe więzienie powstało na terenie należącym wcześniej do zakonu Sióstr Szarytek, skonfiskowanym po upadku Powstania Styczniowego.

Na przestrzeni wielu lat istnienia „ więzienia na Prostej” pojemność jednostki ulegała zmianie i od 2014 roku pojemność została ustalona na 270 miejsc dla osadzonych. Zakład Karny w Białej Podlaskiej obecnie jest zakładem karnym typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych z oddziałem aresztu śledczego i oddziałem terapeutycznym dla uzależnionych od alkoholu.

Na terenie bialskiego zakładu znajduje się biblioteka, świetlice, kaplica, pracownia plastyczna oraz klub pracy. W Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej służbę pełni 118 funkcjonariuszy oraz zatrudnionych jest 13 pracowników cywilnych.

więcej:

http://www.bialapodlaska.pl/4266-biala-podlaska-zaklad-karny-w-bialej-podlaskiej-istnieje-juz-od-120-lat

https://www.slowopodlasia.pl/galeria/917,120-lecie-zakladu-karnego-w-bialej-podlaskiej

https://www.slowopodlasia.pl/wiadomosci/6335,biala-podlaska-najlepiej-wspominamy-tych-ktorzy-ni

http://podlasie24.pl//miasto-biala-podlaska/region/120-lat-bialskiego-wiezienia-29101.html

https://podlasiak.info.pl/wideo/120-lecie-zakladu-karnego-w-bialej-podlaskiej/

 

Opracowanie: mł. chor. Paweł Makaruk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej