W dniu 28 lutego 2021 r., przedstawiciele bialskich służb mundurowych wraz z mieszkańcami miasta oddali hołd wszystkim ofiarom represji komunistycznych.

Bialskie obchody

Dnia 28 lutego 2021 r., a więc w przeddzień 70 rocznicy wykonania wyroków śmierci w mokotowskim komunistycznym więzieniu na przywódcach IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – ppłk. Łukaszu Cieplińskim i jego towarzyszach walki, przedstawiciele bialskich służb mundurowych wraz z mieszkańcami miasta wzięli udział we mszy św. w intencji Ojczyzny oraz żołnierzy podziemia niepodległościowego zesłanych do sowieckich łagrów, która odbyła się w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Po zakończeniu mszy św., ulicami miasta pod gmach bialskiego więzienia przeszli jej uczestnicy. Tu nastąpiło główna część uroczystości. Z uwagi na panującą epidemię charakter uroczystości był bardziej skromny niż zazwyczaj. Przemówienie wygłosił jedynie organizator obchodów, prezydent miasta Michał Litwiniuk.

Przy akompaniamencie werbli uczestnicy uroczystości, na czele z przedstawicielami władz państwowych, samorządowych oraz służb mundurowych, złożyli wiązanki kwiatów. Wśród uczestników był m.in. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Dariusz Stefaniuk. Delegacji przewodził Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Michał Litwiniuk, a Służbę Więzienną reprezentował Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej mjr Sławomir Miroński.

Dalsza część miejskich uroczystości poświęconych pamięci żołnierzy podziemia antykomunistycznego, którzy z bronią w ręku stanęli do walki w obronie Niepodległej i Suwerennej Rzeczpospolitej odbyła się pod dawną siedzibą Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Krótkiej 3, czym oddali hołd wszystkim ofiarom represji komunistycznych, którzy zapłacili zdrowiem i życiem za służbę w walce z narzuconą komunistyczną władzą.

Symboliczne miejsce

W październiku 1944 r. oraz w marcu i maju 1945 r. żołnierze Armii Krajowej z rozkazu mjr. S. Wyrzykowskiego ps. "Zenon" w akcjach bojowych uwolnili z tego więzienia 120 żołnierzy AK - więźniów NKWD i UB.

galeria

opracowanie: chor. Paweł Makaruk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej