Z inicjatywy European Forum for Restorative Justice (Europejskie Forum Na Rzecz Sprawiedliwości Naprawczej) kolejna edycja obchodów Tygodnia Sprawiedliwości Naprawczej w roku bieżącym przypadła w terminie od 15 do 22 listopada.

Pojęcie sprawiedliwości naprawczej zostało zdefiniowane w Rekomendacji Nr CM/ Rec (2018)8 Komitetu Ministrów [Rady Europy] dla państw członkowskich dotyczącej sprawiedliwości naprawczej w sprawach karnych. Rekomendacja adresowana jest do wszystkich instytucji publicznych i prywatnych, które funkcjonują w ramach wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, tych które dostarczają lub kierują sprawy do programów sprawiedliwości naprawczej, oraz tych które w inny sposób mogą wykorzystać sprawiedliwość naprawczą lub stosować jej wartości w swojej pracy.

Szkolenie pilotażowe programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie okręgu lubelskiego zostało przeprowadzone w dniu 20 listopada br. przez st. psycholog mjr Joannę Turowską na terenie Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej. Celem szkolenia było przybliżenie założeń kadrze penitencjarnej możliwości wykorzystania mediacji w pracy penitencjarnej. Istotnym punktem szkolenia było dostarczenie wiedzy dotyczącej celów i zadań w pilotażu oraz przedstawienie propozycji do regulaminu dyżuru mediatora przygotowaną przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

W szkoleniu wzięli udział wszyscy funkcjonariusze działu penitencjarnego bialskiego zakładu karnego obecni w tym dniu na służbie.

 

opracowanie: ppor. Marcin Jakóbiuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej