16 października 2021 r. odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego połączona z immartykulacją nowych studentów jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu Uczelni. Wśród zaproszonych gości znalazł się przedstawiciel bialskiej jednostki penitencjarnej mjr Sławomir Miroński, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego. Podczas inauguracji podkreślono m.in. dobrą wspólpracę pomiędzy Uczelnią, a Zakładem Karnym w Białej Podlaskiej. Porozumienia zawarte w 2019 r. i 2020 r. dotyczą realizacji praktyk studenckich na kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe i Socjologia.

 

Tekst: chor. Paweł Makaruk

Zdjęcia: dzięki uprzejmości RadioBiper.info

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej