Mając na uwadze istotną rolę pracy w procesie resocjalizacji, ku obopólnemu zadowoleniu Zakład Karny w Białej Podlaskiej sukcesywnie poszerza grono kontrahentów zatrudniających skazanych.

Zakład Karny w Białej Podlaskiej czynnym realizatorem programu „Praca dla więźniów’

        Program „Praca dla Więźniów” zainicjowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości a realizowany przez Służbę Więzienną, mający na celu wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej przynosi bardzo wymierne efekty.

Według ostatnich mierników stosowanych w Służbie Więziennej, Zakład Karny w Białej Podlaskiej znajduje się w pierwszej dziesiątce jednostek penitencjarnych w Polsce z powszechnością zatrudnienia odpłatnego skazanych wynoszącą 43,02%.

        Koniec roku to okres podsumowań, sporządzania analiz z bieżącej działalności min. dotyczącej procesu zatrudniania skazanych, ale również planowania strategii na rok następny. Z dniem 31 grudnia br. wygasały 4 umowy z kontrahentami komercyjnymi którzy zatrudniają skazanych. Negocjacje, szeroko rozumiane działania promocyjne, zakończyły się sukcesem i wszystkie te porozumienia zostały przedłużone.

Nasi kontrahenci

  • "SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim - firma zatrudnia do 50 skazanych w charakterze pracowników fizycznych przy rozbiorze i przetwórstwie mięsa. Sokołów S.A. to lider i najbardziej rozpoznawalna marka w branży mięsnej w Polsce, znana i ceniona za granicą, gwarantująca wysoką jakość swoich produktów.
  • Grenn Office Ecologic w Łomazach - firma zatrudnia do 30 skazanych przy demontażu elektrośmieci. Odzyskane elementy zostają poddane procesowi recyklingu, gdzie odzyskuje się z nich poszczególne frakcje, takie jak plastiki, metale, styropian i inne.
  • Zakłady Mięsne "KAROL" w Strzakłach - firma zatrudnia do 10 skazanych w charakterze pracowników fizyczny przy rozbiorze i przetwórstwie mięsa. "KAROL" to rodzinna firma z tradycjami, która dzięki dbałości wkładanej w produkcję wędlin zyskuje coraz większą rzeszę zwolenników.
  • Zakład Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej - spółka miejska zatrudnia do 5 skazanych. Zarejestrowana jako samodzielny podmiot gospodarczy prawa handlowego, zajmując się min. utrzymaniem i konserwacją dróg miejskich, zabezpieczeniem lokali socjalnych.

        Aktualnie realizujemy porozumienia dotyczące zatrudniania skazanych w różnych formach z 18 podmiotami zewnętrznymi. Dodając do tego prace porządkowe wewnątrz jednostki, których celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki,  60% ogólnej populacji skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej ma zagwarantowaną pracę.

 

tekst: chor. Adam Wołodko

zdjęcia: mł. chor. Paweł Makaruk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej