12 marca br. w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie organizacyjne przedstawicieli bialskich służb mundurowych z pracownikami firmy Green Office Ecologic Sp. z o.o. w ramach prowadzonej akcji : "EKOMOBILIZACJA".

W inicjatywie, która łączy w sobie troskę o środowisko naturalne z edukacją społeczną, funkcjonariusze służb mundurowych na terenie miasta Biała Podlaska wzięli udział w akcji charytatywnej „EKOMOBILIZACJA”. Celem przedsięwzięcia jest przekazanie elektroodpadów przez funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych, co ma służyć ochronie naszej Planety. Dzięki zbiórce zostanie również wsparty finansowo Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zalutyniu.

Placówka ta zapewnia edukację, terapię oraz wychowanie dzieciom i młodzieży z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Podopiecznymi ośrodka są również dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z zespołem Downa, autyzmem oraz innymi poważnymi schorzeniami takimi jak: epilepsja, dziecięce porażenie mózgowe, cukrzyca, wady serca, mutyzm, niedosłuch, opóźnienia i zaburzenia mowy, nadpobudliwość psychoruchowa czy zaburzenia emocjonalne.

Przekazane w ramach akcji "EKOMOBILIZACJA" środki pieniężne przyczynią się do zakupu specjalistycznych pomocy dydaktycznych, terapeutycznych i edukacyjnych, jak również programów multimedialnych.

Akcja „EKOMOBILIZACJA” skupia się na gromadzeniu niechcianych lub uszkodzonych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które zbyt często kończą swoje życie na wysypiskach, zagrażając środowisku naturalnemu. W odpowiedzi na nasz apel, funkcjonariusze z różnych formacji – Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Wojska – przyłączyli się do akcji.

Wspólna akcja stanowi dowód na to, że każdy z nas może przyczynić się do ochrony środowiska, jak również wesprzeć szczytny cel. Funkcjonariusze służb mundurowych są w tego typu inicjatywach silnym i inspirującym partnerem. To połączenie działań na rzecz środowiska ze wsparciem charytatywnym pokazuje, jak wielowymiarowe mogą być podejmowane przez nas formy aktywności na rzecz dobra wspólnego.

Mamy nadzieję, iż powyższa inicjatywa spotka się z zainteresowaniem innych jednostek penitencjarnych, które mogłyby przyczynić się do jej rozpropagowania.

 

Opracowanie : mł. chor. Małgorzata Łaska

Zdjęcia : szer. Małgorzata Bąkowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej