W poniedziałek 8 lutego 2021 roku na mocy zapisu Ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku obchodzimy Święto Służby Więziennej. Ten szczególny dzień jest nie tylko upamiętnieniem "Dekretu o Tymczasowych Przepisach Więziennych” ogłoszonym przez Marszałka Józefa Piłsudskiego z dnia 7 lutego 1919 r., ale także przypomnieniem, iż Straż Więzienna była jedną z pierwszych formacji, powołanych w niepodległej Polsce.

        Służba Więzienna jest trzecią co do wielkości formacją w kraju. Funkcjonariusze pełniacy obowiązki w szeregach Służby Więziennej mają przed sobą ważne zadanie. Dbają zarówno o bezpieczeństwo publiczne, porządek jak również resocjalizację osob pozbawionych wolności, stoją na straży pamięci, wartości, kreowania etosu a także siły formacji. Celem nadrzędnym Służby Więziennej jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego zaś misją umundurowanej formacji w szczególnosci ochrona społeczeństwa, humanitarne i praworządne traktowanie osób pozbawionych wolności oraz resocjalizacja skazanych. Funkcjonariusze i pracownicy Zakładów Karnych każdego dnia podejmują się jednego z najtrudniejszych zadań, jakie przed nimi postawiono, a mianowicie wpłynięcie na zmianę ludzkich osobowości oraz mechanizmów. Dzięki możliwościom edukacyjnym, pomocy specjalistycznej terapii, a także możliwości podjęcia pracy pracownicy zakładów karnych przygotowują skazanych do życia poza murami jednostek penitencjarnych.

        Tak więc w Święto Służby Więziennej warto pamiętać o tych wszystkich, którzy pilnują porządku przed sprawcami przestępstw przebywającymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy zapewniają ład oraz porządek w jednostkach penitencjarnych, ale również zabezpieczają prawidłowy tok postępowania karnego prowadzonego wobec osób tymczasowo aresztowanych. Warto pamiętać, że funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej to ludzie wielu specjalności. Oprócz strażników i specjalistów działu ochrony są też m.in. informatycy, wychowawcy, terapeuci, lekarze, psychologowie, a także specjaliści od inwestycji i finansów.

        Na co dzień nie widzimy ich pracy gdyż odbywa za murami odizolowana od społeczności, pamiętajmy jednak ze dzięki funkcjonariuszom SW możemy czuć się bezpieczni, gdyż ich podstawową rolą jest ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw.

 

Opracowanie: Małgorzata Bąkowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej