15 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Trzeźwości. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) apeluje o zrezygnowanie w tym dniu ze spożywania alkoholu. Alkoholizm jest jedną z najbardziej popularnych chorób w skali globalnej i przyczyną śmierci około 2,5 milionów ludzi rocznie. Według statystyk przez alkohol umiera więcej osób niż przez takie choroby jak AIDS lub gruźlica. Alkohol jest także przyczyną wielu patologii społecznych, przestępstw, zabójstw, czy wypadków drogowych.

Światowy Dzień Trzeźwości ma na celu zwrócenie uwagi na problem alkoholizmu i zagrożeń z tego wynikających. Alkohol zawsze uzależnia, czy to w dużych ilościach, czy rozkładanych w odstępach czasowych - tych, którzy mają predyspozycje do uzależnień. Niewątpliwie alkoholik potrzebuje pomocy, bo bez niej zatopi nie tylko smutki, ale swoje zdrowie, a nawet życie. Alkohol jest czynnikiem ryzyka pojawienia się przemocy w rodzinie szczególnie dzieciństwo naznaczone problemem alkoholizmu i przemocy rzutuje na całe życie.

Światowy Dzień Trzeźwości pokazuje nam i zwraca uwagę ludziom na to, jak bardzo szkodliwy wpływ alkohol ma na nas i nasze życie. Alkohol wpływa negatywnie na funkcjonowanie psychiczne człowieka, powoduje: zaniżone poczucie własnej wartości, bezsenność, depresję, niepokój, fobie, próby samobójcze, zmiany osobowości, amnezję, delirium tremens, psychozę alkoholową, halucynozę alkoholową, otępienie (zespól Korsakowa).Ponadto, alkohol wpływa na funkcjonowanie człowieka w sferze społecznej: prowadzi do konfliktów rodzinnych, utraty pracy, wzmaga agresję i przemoc, sprzyja wypadkom. Dodatkowo alkohol osłabia system odpornościowy organizmu, co sprzyja powstawaniu pewnych odmian raka, zwłaszcza przełyku, wątroby, części nosowej gardła, krtani i tchawicy oraz raka sutka u kobiet. Poza tym alkohol wywołuje niedobory witamin i innych pierwiastków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, co może powodować zaburzenia widzenia, zmiany skórne, zapalenie wielonerwowe, zmiany w błonach śluzowych i szpiku kostnym, zaburzenia procesów rozrodczych, szkorbut i inne.

W Polsce ponad milion osób jest uzależnionych od alkoholu. W naszym społeczeństwie alkoholizm wciąż jest tematem tabu. Wiele uzależnionych osób nie zauważa problemu nadmiernego picia lub nie przyznaje się do alkoholizmu. Często alkoholicy szukają usprawiedliwienia dla swojego nałogu, tłumacząc, że kieliszek wódki lub piwo, jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Nie trzeba codziennie pić aby być alkoholikiem. I tak nie każdy alkoholik, jest człowiekiem z marginesu społecznego. Należy pamiętać, że nieleczony alkoholizm jest chorobą śmiertelną. Osoba uzależniona nie przestanie natychmiastowo pić i nie zacznie kontrolować swojego problemu. Pierwszym krokiem na drodze leczenia jest przyznanie przed samym sobą, że istnieje problem z alkoholem. Ważną umiejętnością jest prawidłowe rozpoznanie przyczyn choroby, które najczęściej dotyczą sfery emocjonalnej. Nasze głęboko skrywane emocje mogą stać się drogą do uzależnienia, zwłaszcza, że kieliszek czegoś mocniejszego bywa traktowany jako „doraźny lek” uśmierzający na chwilę ból duszy.
Namawiamy, by nie tylko w dniu 15 kwietnia 2022 roku, zachować trzeźwość lecz także zachowywać ją codziennie. Warto!

Trzeźwienie w więzieniu

Abstynencja więźniów jest wymuszona izolacją penitencjarną i nie gwarantuje definitywnego zerwania z nałogiem. Dlatego skazani, u których stwierdzono uzależnienie od alkoholu, poddawani są specjalistycznym oddziaływaniom terapeutycznym w warunkach izolacji penitencjarnej. Trzeźwienie to bardzo długi i złożony proces. Ludzie uzależnieni bardzo często nie zauważają problemu swojego nadmiernego picia i nie przyznają się do alkoholizmu. Szukają wtedy usprawiedliwienia dla swojego nałogu, tłumacząc, że kieliszek wódki lub piwo, jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Ale nie trzeba codziennie pić aby być alkoholikiem, a nie każdy alkoholik jest człowiekiem z marginesu społecznego. Osoba uzależniona nie przestanie natychmiastowo pić i nie zacznie kontrolować swojego problemu . Nie leczone uzależnienie w konsekwencji może doprowadzić człowieka do śmierci. Pierwszym krokiem na drodze wychodzenia z nałogu jest przyznanie się przed samym sobą, że „mam problem z alkoholem”. Jest to pierwszy krok do poradzenia sobie zarówno z chorobą ,jak też z innymi problemami życiowymi , które doprowadziły człowieka do kryzysu i pobytu więzieniu.

Dlatego też osadzeni w warunkach izolacji penitencjarnej korzystają ze specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych oraz ruchów trzeźwościowych w ramach wspólnoty Anonimowych Alkoholików . Dzięki takim oddziaływaniom nabywają podczas odbywania kary pozbawienia wolności umiejętności społecznych niezbędnych do trzeźwego życia po opuszczeniu zakładu karnego .

Specjalistyczne oddziaływania

W Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej od ponad osiemnastu lat funkcjonuje oddział terapeutyczny dla mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Celem głównym naszej terapii jest wzbudzenie i wzmocnienie w każdym pacjencie motywacji do zmiany zachowania problemowego, jakim jest nadużywanie alkoholu oraz poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Ogłoszony w roku 2020 stan epidemii koronawirusem spowodował to, że nasze dotychczasowe oddziaływania związane z funkcjonowaniem oddziału musiały zostać przewartościowane. Staraliśmy się dostosować prowadzenie terapii w taki sposób aby zachować wszelkie zalecenia i wymogi sanitarne związane z epidemią , ale jednocześnie nadal utrzymać prowadzenie oddziaływań terapeutycznych bez szkody dla pacjentów. Kolejna trudność to mitingi AA i spotkania w bezpośrednim kontakcie ze sponsorami AA. I tu wychodząc na przeciw sytuacji pandemii nasz oddział terapeutyczny dostosował się tak, aby zapewnić jak największą dostępność dla pacjentów z wykorzystaniem technologi internetowych Skype oraz telefonicznych. Pacjenci pracujący w programie 12 kroków AA aby nie przerywać programu, odbywają spotkania indywidualne za pomocą komunikatora Skype, łącząc się ze swoimi sponsorami przebywającymi na wolności. Za pomocą komunikatora Skype odbywają się również cotygodniowy mitingi AA on-line. Pacjenci oddziału podczas mitingu odbywającego się w dużej sali terapeutycznej łączą się z trzeźwiejącymi alkoholikami z wolności i prowadzą wspólnie miting, widząc się i słysząc. Uczestnicy terapii, ale także i goście z AA z zadowoleniem wypowiadają się o tej formie kontaktu i wymiany potrzebnych doświadczeń na temat trzeźwienia. Wszyscy jednak czekają niecierpliwie, że będzie możliwy stopniowy powrót do bezpośrednich spotkań naszych pacjentów ze środowiskiem abstynenckim spoza ZK. Dla podtrzymania efektów terapii budowanie "wolnościowego" środowiska wsparcia dla abstynencji jest podstawowym warunkiem do utrzymywania trzeźwości dla skazanych opuszczających zakład karny.

Bez wątpienia, trudności na drodze ku trzeźwieniu osób uzależnionych będą się pojawiały. Każdy alkoholik, bez względu na to w jakim miejscu przebywa i kim jest, potrzebuje pomocy, bo bez niej zatopi w alkoholu nie tylko swoje smutki czy problemy, ale również straci zdrowie, a nawet życie. I dlatego jesteśmy głęboko przekonani o tym, jak bardzo potrzebne są narzędzia nabyte w trakcie terapii uzależnienia i podczas odbywania kary pozbawienia wolności, czyli w czasie wykorzystanym do trzeźwienia .

Opracowanie: mjr Janusz Gąsiecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej