.

W związku z przywróceniem od dnia 1 czerwca 2021 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

 

1. W widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba dorosła – pełnoletnia.

2. Widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonym wcześniej dniu i godzinie.

3. Czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć 60 minut. W danym miesiącu przypada osadzonemu tylko jedno widzenie.

4. Osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa, oraz dokonania dezynfekcji rąk.

5. Wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

6. Osoba bliska w dniu widzenia zobowiązana jest stawić się do jednostki na 15 minut przed ustaloną godziną jego rozpoczęcia,

7. Możliwość rejestracji na widzenie uruchomiona zostanie od dnia 24 maja 2021 roku.

 

Ustalenie dnia i godziny widzenia dla tymczasowo aresztowanych możliwe jest telefonicznie pod numerem 89 5328713 / 89 5328714 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_barczewo@sw.gov.pl w dni robocze w godzinach od 8:00 – 15:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

 

Ustalenie dnia i godziny widzenia dla skazanych możliwe jest telefonicznie pod numerem 89 5328706 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_barczewo@sw.gov.pl w dni robocze w godzinach od 8:00 – 15:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

 

Widzenia udzielane są w dniach:

Skazani: środy i niedziele w godzinach 8:00 – 15:00.

TA : w piątki w godzinach 8:00 – 15:00.

Widzenia osadzonych tzw. „Niebezpiecznych”: w niedzielę w godzinach 8:00 – 15:00                                                                                                                                                                                                                                   

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej