W sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID – 19 (SARS – CoV – 2) w związku z objęciem całego kraju obostrzeniami wynikającymi czerwonej strefy oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Począwszy od dnia 27 października 2020 roku, na terenie Zakładu Karnego w Barczewie oraz Oddziału Zewnętrznego w Kikitach, do dnia 13 listopada 2020 r. wstrzymuje się udzielanie widzeń w Zakładzie Karnym w Barczewie oraz w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach.

Wstrzymaniu podlegają również grupowe posługi religijne, które mogą odbywać się wyłącznie w ramach indywidualnych posług dla kościoła rzymsko – katolickiego, prawosławnego i ewangelicko augsburskiego. W dalszym ciągu w ograniczonym zakresie realizowane jest zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki

Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1 nastąpi na zasadach określonych w art. 247 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy.


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej