W sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427 z późn. zm.), art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 poz. 676 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491); § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 565); mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze, województwa Warmińsko-Mazurskiego, potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, zarządza się co następuje:

 

§1.

Począwszy od dnia 29 stycznia 2021 r. na terenie Zakładu Karnego w Barczewie oraz Oddziału Zewnętrznego w Kikitach do dnia 26 lutego 2021 r.

  1. Wstrzymuje się:
  1. Grupowe posługi religijne, a także inne spotkania z przedstawicielami nie wymienionymi w pkt. 2 b.
  2. Udzielania osadzonym widzeń
  1. Ogranicza się:
  1. Zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki
  2. Posługi religijne, odbywać się będą wyłącznie w ramach indywidualnych posług dla kościoła rzymsko-katolickiego, prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej