W ciągu najbliższego roku na terenie Zakładu Karnego w Szczecinku zostanie przeprowadzonych szereg inwestycji infrastrukturalnych, których celem będzie konserwacja pawilonu penitencjarnego oraz budynku administracji.

Ostatni rok to czas, w którym dzięki zwiększonym nakładom inwestycyjnym, możliwa jest realizacja wielu koniecznych prac remontowo-budowlanym na terenie Zakładu Karnego w Szczecinku. Od kilku dni intensywnie ruszyły prace związane z termomodernizacją budynku penitencjarnego oraz administracyjnego. Wartość inwestycji wynosi 1 729 871 zł w tym 828 230 zł to dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego zadania inwestycyjnego zostanie wykonana m.in. izolacja cieplna budynków, która umożliwi zmniejszenie corocznych wydatków na energię cieplną nawet o 54 %. Ponadto na dachu budynku zostaną zainstalowane ogniwa fotowoltaiczne. Dzięki energii słonecznej możliwa będzie ograniczona produkcja prądu elektrycznego. Ogniwa fotowoltaiczne o mocy 20 kW pozwolą na znaczące oszczędności finansowe związane z wydatkami na zakup energii elektrycznej.

Remont Zakładu Karnego w Szczecinku, jest niezbędną inwestycją, którą cyklicznie przeprowadza się co kilkanaście lat. Więzienia są szczególnymi obiektami, które muszą spełniać wygórowane normy bezpieczeństwa. Mimo, że z zewnątrz zakład karny wydaje się być zwykłym budynkiem, to tak naprawdę stanowi budowlę o wzmocnionej konstrukcji. Z tego względu do wszelkich prac remontowych są wykorzystywane materiały o wysokich parametrach jakościowych, które gwarantują trwałość i fizyczną nienaruszalność stawianych barier architektonicznych.

Poza wspominanymi pracami modernizacyjnymi w budynkach zakładu karnego zostanie wymieniona stolarka okienna, przeprowadzona konserwacja izolacji pionowej oraz remont stropodachów. Najbardziej widocznym elementem prac budowlanych będzie zmiana kolorystki fasady budynków zakładu karnego. Obecne odcienie koloru żółtego i brązowego zastąpi estetyczne połączenie pasów w kolorze stonowanej bieli i jasnego piasku.

Realizowana modernizacja zakładu karnego spotkała się z dużym zainteresowaniem lokalnych mediów. Szczecinecka Służba Więzienna poprzez różne swoje projekty i działania stanowi ważny element lokalnej społeczności.

http://iszczecinek.pl/artykuly/aktualnosci/odnowione-budynki-nowe-obiekty-zmiany-w-szczecineckim-zakladzie-karnym

http://www.gawex.pl/wiadomosci/wydarzenia/14400/Ogromne-inwestycje-w-szczecineckim-Zakladzie-Karnym

https://szczecinek.com/artykul/prace-remontowe-i-modernizacyjne/299075

 

tekst i zdjęcia: por. Andrzej Żabski

 

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej