Od 2 tygodni w Zakładzie Karnym w Szczecinku testujemy novum jakim w ramach Służby Więziennej są nasobne kamery rejestrujące przebieg pełnienia służby przez funkcjonariuszy działu ochrony.

Służba Więzienna każdego dnia nadzoruje i izoluje od społeczeństwa tysiące sprawców rozmaitych przestępstw. Wśród nich są również sprawcy najcięższych zbrodni, osoby zaburzone lub silnie zdemoralizowane. Nierzadko funkcjonariusze Służby Więziennej bywają obiektem fizycznej agresji ze strony osadzonych. Zdarzają się również sytuacje, gdy funkcjonariusze, zwłaszcza tacy, którzy sumiennie i skrupulatnie pełnią służbę są pomawiani przez więźniów o zachowania niezgodne z przepisami lub łamiące prawa człowieka. Personel więzienny bywa przez to stawiany w trudnych sytuacjach, gdy rozstrzygnięcie spornej sytuacji wymaga oparcia się jedynie na relacjach obydwu stron.

Rozumiejąc złożoność problemu kadra kierownicza stara się sięgać po różne rozwiązania organizacyjne, które służą transparentności procesu wykonania kary pozbawienia wolności. Jednym z pomysłów, dyskutowanych również w innych służbach mundurowych, jest wyposażenie funkcjonariusze w niewielkie kamery video przytroczone do munduru, które rejestrują sposób pełnienia służby.

W Zakładzie Karnym w Szczecinku właśnie testujemy takie rozwiązanie, które może być bardzo przydatne przy rozstrzyganiu sytuacji spornych. Co więcej, nagranie video może być obiektywnym i wiarygodnym dowodem w sprawach dotyczących napaści na funkcjonariusza Służby Więziennej. Wyposażenie oddziałowych w tego typu urządzenia będzie mieć również walor prewencyjny w stosunku do osadzonych, którzy muszą mieć świadomość, że każde ich agresywne zachowanie zostanie zarejestrowane przez kamerę.

W przypadku pomyślnego przebiegu testów Zakład Karny w Szczecinku planuje zakup co najmniej dwóch takich urządzeń. Charakteryzują się one wysokimi parametrami technicznymi – rozdzielczość HD, długi czas pracy na zasilaniu bateryjnym, łatwość obsługi, duża odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Liczymy, że dzięki ministerialnemu programowi modernizacji Służby Więziennej uda się docelowo zakupić więcej takich kamer dla funkcjonariusz pracujących w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi.

 

Tekst i zdjęcia: por. Andrzej Żabski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej