Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Szczecinku w ramach akcji dobroczynnej przekazali zebrane środki finansowe na rzecz dziewczynki walczącej z chorobą nowotworową.

Dzięki staraniom całej załogi, a zwłaszcza funkcjonariuszy zrzeszonych w Koleżeńskiej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej udało nam się przeprowadzić akcję dobroczynną na rzecz dziewczynki cierpiącej na poważną chorobę nowotworową. Pozyskane środki finansowe przekazaliśmy w dniu dzisiejszym na ręce ojca chorej Narii. W lokalnym środowisku przypadek dziewczynki odbił się szerokim echem i zmobilizował ludzi dobrej woli z różnych środowisk do włączenia się w akcję ratowania młodej mieszkanki Szczecinka. Spotkanie zreorganizowane z ojcem dziewczynki było nie tylko okazją do wręczenia zebranych pieniędzy ale również momentem do refleksji nad znaczeniem cierpienia w życiu człowieka. Dyskusja, która miała miejsce w trakcie spotkania, pozwoliła docenić nam hart ducha rodziców chorej dziewczynki. Zorganizowana akcja pokazała również jak istotne jest wsparcie psychiczne, które możemy udzielić osobom potrzebującym. Dzięki drobnym gestom możemy budować wartościowe relacje, które są ważne zwłaszcza w małych środowiskach lokalnych. Rodzicom Narii życzymy dużo sił i wytrwałości w pokonywaniu przeciwności losu zaś chorej dziewczynce niezłomności w trakcie czekającej jej terapii.

 

Tekst i zdjęcie:

kpt. Andrzej Żabski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej