Jedną z umiejętności, którą powinni opanować funkcjonariusze SW, jest właściwe stosowanie technik interwencyjnych pozwalających prawidłowo zachować się w przypadku konieczności odparcia fizycznej agresji.

Służba Więzienna jest formacją, w której pracują osoby aktywne, posiadające wiele różnych umiejętności i zainteresowań. Wymogi jakie stawia przed nami codzienna służba sprawiają, że jednym z podstawowych przymiotów funkcjonariusza musi być wysoka sprawność fizyczna. Jest to element, o który każdy powinien dbać przede wszystkim w sposób indywidualny, poprzez prowadzenie zdrowego trybu życia. Poza szkoleniami, które prowadzi systemowo Służba Więzienna, bardzo istotna jest inicjatywa każdego funkcjonariusza, zwłaszcza działu ochrony, aby doskonalić swój warsztat pracy.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Szczecinku nie pozostają bierni w tym zakresie. W czasie wolnym od służby chętnie angażują się działania, które formalnie nie są ich obowiązkami, ale które wpisują się w etos funkcjonariusza służby mundurowej (vide: interwencja naszego kolegi, który pomagał w ratowaniu ofiar wypadku samochodowego - www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-szczecinek-sluzba-wiezienna-pomaga-rowniez-po-sluzbie ).

Przykładem takiej postawy jest udział w szkoleniach z technik interwencyjnych w czasie wolnym od służby przez znaczną grupę funkcjonariuszy działu ochrony. Inicjatywa ta, co warto podkreślić, ma charakter oddolny i wynika z potrzeby samych funkcjonariuszy, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności. Treningi prowadzi były funkcjonariusz GISW (Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej), który również w swoim czasie wolnym od służby dzieli się z kolegami posiadanymi umiejętnościami. Kierownictwo jednostki, wychodząc naprzeciw wspomnianej inicjatywie, stwarza niezbędne warunki organizacyjne, dzięki czemu uczestnicy treningów mają duże możliwości ćwiczenia różnych scenariuszy zachowań w sytuacjach fizycznego zagrożenia. Wspomnieć należy spory udział zwłaszcza młodych funkcjonariuszy w treningach z technik interwencyjnych. Świadczy to o dużym zaangażowaniu i wysokim morale, które charakteryzuje załogę naszej jednostki penitencjarnej.

 

Tekst: por. Andrzej Żabski

Zdjęcia: plut. Łukasz Treder

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej