Pojawiła się kolejna szansa na zwiększenie zatrudnienia odpłatnego w Zakładzie Karnym w Starem Bornem.

Praca w trakcie odbywania kary jest priorytetowym środkiem oddziaływania penitencjarnego. Przygotowuje bowiem więźniów do życia na wolności, uczy systematyczności i odpowiedzialności. W borneńskiej jednostce, w której zatrudnienie od dłuższego czasu przekracza 50% populacji zakwaterowanych w niej więźniów, nie ustają zabiegi do zwiększenia tegoż wskaźnika. Jednym ze sposobów jest propagowanie wśród podmiotów gospodarczych możliwości wynikających z rządowego programu "Praca dla więźniów". Po udanym pozyskaniu pracodawcy z Polanowa, który zatrudnił  osadzonych przy produkcji palet, przeprowadzono rozmowy z kolejnym przedsiębiorcą. Tym razem z branży budowlanej. Zainteresowanie odpłatnym zatrudnieniem skazanych do prac remontowych wykazał bowiem Czesław Ptak, właściciel firmy. Podczas spotkania przedstawiciele jednostki przedstawili zainteresowanemu założenia programu „Praca dla Więźniów”, zasady zatrudniania osadzonych oraz korzyści płynące z tego dla pracodawców. - Uzgodniliśmy,  że zainteresowany kontrahent zapozna się na spokojnie z przedłożonymi przez nas dokumentami dot. zatrudniania skazanych. W marcu mamy się spotkać, by ewentualnie podjąć konkretne decyzje – informuje o ustaleniach mjr Arkadiusz Krauze, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Starem Bornem.
- W naszej jednostce obecnie zatrudnionych jest 83 skazanych, co stanowi 52,9 procent ogółu odbywających karę. Z tej grupy 58 osób pracuje odpłatnie -  przytacza dane kpt. Piotr Rybiński, odpowiadający w jednostce za zatrudnienie więźniów.  
 
Tekst i zdjęcia: kpt. Robert Trembowelski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej