W dniu 8 lutego 1919 roku, Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski, w ówczesnym dekrecie dotyczącym tymczasowych przepisów więziennych II Rzeczypospolitej, ustalił zasady funkcjonowania polskiego więziennictwa. Dekret ten miał być czasowy, jednak pomimo przewidywanego stanu rzeczy, funkcjonował w tej formie przez około 10 lat. Obowiązujące wtedy przepisy „więzienne” były mocnym fundamentem położonym pod tworzące się wówczas nowoczesne polskie więziennictwo na terenach ziemi odzyskanych. Wydany wówczas dekret stał się początkiem obecnego systemu penitencjarnego, a datę jego wydania traktujemy jako początek polskiego więziennictwa.

Wydany w 1926 przepis z dnia 26 kwietnia o składzie osobowym administracji więziennej i wykonywaniu przez nią obowiązków służbowych tak określa obowiązki więziennika:

„Czuwać i nie dopuszczać do ucieczek więźniów i do porozumiewania się ich z osobami postronnymi lub między sobą bez wiedzy władzy do tego uprawnionej, dbać o moralną poprawę więźniów, bezwzględne posłuszeństwo, należyty szacunek względem przełożonych, sumienne i gorliwe wykonywanie obowiązków służbowych, niepozostawianie przewinień podwładnych bezkarnie, w obchodzeniu się z więźniami być stanowczym, nie unosić się, zachowywać spokój i równowagę oraz starać się wyrozumieć indywidualne właściwości więźnia.” [1]

Czytając powyższe obowiązki więziennika należy zauważyć, że niewiele różnią się od obecnych nakładanych na obecnych funkcjonariuszy. Napisane są w innej formie ale generalnie cel jest ten sam. W obecnych czasach wykształcona, dobrze przeszkolona kadra Służby Więziennej realizuje przytoczone powyżej obowiązki które uległy reformom wyznaczającym nakaz profesjonalnego, zindywidualizowanego podejścia do osób pozbawionych wolności w procesie resocjalizacji na bieżąco przystosowując się do jej ewolucji i zmian prawno-wykonawczych .

Dziś w dniu święta Służby Więziennej, wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej za ich trud, poświęcenie oraz profesjonalne wykonywanie swoich obowiązków w jakże trudnym okresie pandemii  dużo zdrowia,  życzymy wytrwałości , realizacji swoich marzeń i pasji oraz awansów i jak najmniej trosk.

Dziękujemy Wam i waszym rodzinom za poświęcenie, wyrozumiałość i wyrzeczenia.

Służba oraz praca z Wami to zaszczyt i czysta przyjemność.

 

 

Tekst: źródło wikipedia, por. Arkadiusz Stempniewicz

Zdjęcia : Internet, por. Arkadiusz Stempniewicz

 

[1] Wikipedia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej