Podpisana została umowa na budowę hali produkcyjnej przy Zakładzie Karnym w Starem Bornem. Pracę ma w niej znaleźć 70 osadzonych.

Budową hali wraz z ogrodzeniem, śluzą wjazdową i niezbędną infrastrukturą zajmie się konsorcjum firm zawiązane przez „PEPEBE” Włocławek Przedsiębiorstwo Państwowe oraz Pomorską Instytucję Gospodarki Budżetowej „POMERANIA” w Koszalinie. Inwestycja, która zakończyć się ma do 30 kwietnia 2019r., sfinansowana zostanie z Funduszu Aktywizacji Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.  Hala zbudowana zostanie bowiem w ramach programu „Praca dla więźniów”. Zakłada on w jednym z filarów powstanie  przy jednostkach penitencjarnych w latach 2016 – 2023 40 takich obiektów, w których znajdą pracę więźniowie.  W Starem Bornem mają być produkowane okna.   

Tekst: kpt. Robert Trembowelski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej