Ppłk Janusz Wiśniewski, dyrektor Zakładu Karnego w Starem Bornem, ponownie zasiadł w Radzie Muzealnej w Bobolicach.

Po objęciu sterów w jednostce otrzymał zaproszenie do udziału w pracach organu  wspomagającego pracę kierownika Muzeum Regionalnego w Bobolicach. Dla płk. Janusza Wiśniewskiego nie będzie to nowe zajęcie, gdyż zasiadał w radzie, gdy sprawował funkcję zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie odpowiedzialnego za Oddział Zewnętrzny w Dobrowie.  Podczas oficjalnego ponownego przyjęcia w grono członków, Bronisław Malinowski, kierownik muzeum podkreślał, że bardzo sobie ceni współpracę z jednostkami penitencjarnym. Wyraził jednocześnie wolę jej kontynuacji.   

Tekst i zdjęcia: kpt. Robert Trembowelski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej