W Zakładzie Karnym w Starem Bornem podsumowano działalność jednostki w ubiegłym roku.

Odprawa roczna odbyła się z udziałem płk. Jacka Wiśniewskiego, dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie. Tradycyjnie rozpoczęła się od złożenia informacji o realizacji zadań przez poszczególne piony jednostki. Następnie głos zabrał dyrektor okręgowy. Płk Jacek Wiśniewski omówił pozytywne i negatywne aspekty działalności jednostek OISW Koszalin w ub. r., kierunki działań, obszary, w których powinny nastąpić zmiany. Na koniec podziękował załodze za wkład w wykonywanie obowiązków służbowych. - Dołożyliście swoją cegłę do funkcjonowania służby – podkreślał dyrektor. -  Przed państwem stoją kolejne wyzwania. Zapewne największym będzie dokończenie i rozliczenie budowy hali produkcyjnej.    

Tekst I zdjęcia: kpt. Robert Trembowelski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej