Służba Więzienna była promowana na Targach Edukacyjnych w Bobolicach. Chodziło o zainteresowanie młodych uczniów możliwością nauki, a następnie pracy w jednostce penitencjarnej.


W targach zorganizowanych dzisiaj w  hali sportowej Szkoły Podstawowej w Bobolicach wzięło udział kilkanaście szkół średnich, które zaprezentowały swoja ofertę edukacyjną. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Starem Bornem  wspomogli Zespół Szkół nr 7 w Białym Borze, z którym współpracują w procesie edukacji. Chodziło o zachęcenie młodych uczniów ostatnich klas podstawówki i oddziałów gimnazjalnych, zastanawiających się nad kierunkami dalszej nauki, do podjęcia jej w tej placówce. Szkoła prowadzi bowiem klasy mundurowe, a jednym  z profili jest Służba Więzienna. Przy wspólnym stoisku zainteresowani mogli więc zdobyć materiały informacyjne oraz porozmawiać z funkcjonariuszami Zakładu Karnego w Starem Bornem na temat pracy za więziennym murem, poznać sprzęt jakim posługują się funkcjonariusze przy wykonywaniu zadań ochronnych oraz dowiedzieć się o możliwości kontynuacji kształcenia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Był też pokaz wykrywania narkotyków przy użyciu psa specjalnego.     

Tekst i zdjęcie: kpt. Robert Trembowelski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej