Osadzeni z Zakładu Karnego w Starem Bornem widzący się w roli pilarzy, mieli szansę zdobyć stosowne uprawnienia.

Wszystko za sprawą kursu pilarza połączonego z zajęciami z aktywizacji zawodowej oraz szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Był on realizacją projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego z funduszy europejskich. W kursie uczestniczyło 11 osadzonych, którzy najpierw zapoznani zostali z budową i konserwacją pił oraz zasadami bhp w zakresu ich eksploatacji. Następnie przystąpili do nauki manipulacji piłą oraz poszczególnych cięć pod bacznym okiem instruktora.
Po zdobyciu uprawnień uczestnicy kursu zwiększyli swoje szanse na zatrudnienie. Jednostka prowadzi bowiem plantacje wierzby oraz samodzielnie pozyskuje drewno na opał. Przede wszystkim jednak  łatwiej będzie im uzyskać pracę po wyjściu na wolność.   

Tekst i zdjęcia: kpt. Robert Trembowelski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej