W dniu 26.01.2021 r na terenie Zakładu Karnego w Starem Bornem Pan Dyrektor ppłk Janusz Wiśniewski zawarł umowę najmu nowo wybudowanej hali produkcyjnej z nowym kontrahentem firmą MAGIC GARDEN reprezentowaną przez Pana Daniela Gacek - prezesa Magic Garden oraz Dominika Greinert -Dyrektora Spółki Magic Garden.

Firma MAGIC GARDEN jest doświadczoną firmą istniejącą na rynku od wielu lat. Zajmuje się kompleksowym wykonawstwem zarówno drewnianych jak i metalowych placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych, począwszy od etapu projektowego, poprzez produkcję oraz późniejszy montaż. Firma posiada bogate zaplecze produkcyjne z wykwalifikowaną kadrą pracowniczą. Zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa bawiącym się dzieciom oraz seniorom korzystajacym z wyprodukowanych przez Magic Garden siłowni plenerowych to dla firmy priorytet i wymóg konieczny.

Hala produkcyjna powstała w ramach realizacji rządowego programu „Praca dla więźniów” (finansowana z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych, gdzie trafiają wpływy m. in. od skazanych, którzy wykonują odpłatnie pracę).

Zarówno Dyrektor Zakładu Karnego w Starem Bornem ppłk Wiśniewski jak i Panowie Daniel Gacek oraz oraz Dominik Greinert zadeklarowali wolę współtworzenia miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności odbywających karę w borneńskiej jednostce penitencjarnej w taki sposób aby praca sprzyjała oddziaływaniom resocjalizacyjnym na skazanych oraz przynosiła efektywne ekonomicznie wyniki poprzez produkcję bardzo szerokiego katalogu produktów i świadczenie usług. Docelowo zatrudnienie przy produkcji produktów firmy MAGIC GARDEN znajdzie 40 skazanych. Uzyskując zatrudnienie odpłatne osadzeni będą mogli regulować między innymi zadłużenia alimentacyjne jak również inne zobowiązania. Należy również wskazać, że działalność firmy Magic Garden otwiera w przyszłości możliwości na lokalnym rynku pracy.

Spotkanie połączone z podpisaniem umowy dzierżawy jak i przekazanie kluczy do obiektu przebiegało w bardzo życzliwej partnerskiej atmosferze.

 

 

Tekst i zdjęcia: por. Arkadiusz Stempniewicz

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej