W Zakładzie Karnym w Starem Bornem przybyło kilkunastu elektryków. Wszystko za sprawą zakończonego właśnie kursu zawodowego.

W resocjalizacji skazanych praca odgrywa bardzo istotną rolę. Kształtuje w nich bowiem tak pożądane cechy jak odpowiedzialność i  systematyczność. Obecnie na rynku pracy jest bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników. Najlepiej widziane są jednak wykwalifikowane osoby. Osadzeni, którzy nie posiadają określonych kwalifikacji, mogą je zdobyć uczestnicząc w kursach zawodowych.  Tą drogą poszło 11 osadzonych, którzy dzisiaj odebrali zaświadczenia po skończonym  kursie elektryka z uprawnieniami do 1 kV, połączonego z zajęciami z aktywizacji zawodowej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Stanowił on realizację projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego z funduszy europejskich. Kurs miał przygotować uczestników do aktywnego poszukiwania pracy, a przede wszystkim do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.  Program zajęć obejmował m.in. zapoznanie skazanych z przepisami i normami, umiejętnym posługiwaniem się dokumentacją techniczną, zasadami budowy i działania urządzeń i instalacji, przeprowadzania badań,  pomiarów i przeglądów. Do tego oczywiście doszły kwestie związane z zasadami bhp i ppoż. Zajęcia praktyczne odbyły się na sali widzeń, gdzie akurat prowadzona jest wymiana instalacji elektrycznej.

Tekst i zdjęcia: kpt. Robert Trembowelski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej