W Zakładzie Karnym w Starem Bornem zakończono prace związane z termomodernizacją budynków na terenie jednostki.

Prace były realizowane dzięki "Programowi modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020". Zadaniami inwestycyjnymi była termomodernizacja budynków Zakładu Karnego w Starem Bornem takich jak kuchnia, stołówka, kotłownia, magazyny, pomieszczenia garażowe, budynki warsztatowe oraz budynek sali widzeń. Okresem realizacji powyższego zadania były lata 2019-2020. W czasie prac zostały wykonane następujące zadania:

-wykonano ocieplenia ścian zewnętrznych

-docieplenia stropodachów

-wymiana części zakwalifikowanej stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych

-modernizacja dla istniejącej instalacji c.o

 Wykonano również różnego rodzaju roboty towarzyszące takie jak:

-poprawa wentylacji dla przestrzeni wentylowanej istniejącego stropodachu 

-wymiana rynien dachowych oraz rur spustowych

-wymiana obróbek blacharskich oraz parapetów zewnętrznych i wewnętrznych

-wymiana opaski wokół budynków

-wymiana elektrycznej instalacji odgromowej budynków.

Koszt całej zrealizowanej inwestycji to 2.000,000zł .

Zrealizowane prace przyczynią się w znacznym stopniu do poprawy warunków pełnienia służby borneńskich funkcjonariuszy, warunków odbywania kary przez osadzonych oraz korzystnie wpłyną na bezpieczeństwo jednostki. Administracja Zakładu Karnego w Starem Bornem na bieżąco podejmuje działania które przyczyniają się do poprawy i modernizacji użytkowanej infrastruktury.

 

 

 

Tekst i zdjącia : por. Arkadiusz Stempniewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej