Szkolenia zawodowe osadzonych realizowane w ramach POWER 2014-2020.

Sieradzka Służba Więzienna organizuje osadzonym kolejne kursy i szkolenia zawodowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Zakład Karny w Sieradzu zakończył właśnie realizację kolejnego cyklu szkoleniowo – kompetecyjnego dla skazanych. Tym razem składał się on ze szkolenia zawodowego pn. '' Elektryk z uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 na stanowisku eksploatacji do 1kV '' oraz szkolenia kompetecyjnego pn. '' Aktywizacja zawodowa – sposoby poszukiwania pracy '' w ramach projektu pn. '' Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności ''.

Celem szkoleń realizowanych w ramach POWER 2014-2020 jest umożliwienie skazanym zdobycia wiedzy i kwalifikacji zawodowych, które są niezbędne na rynku pracy i realnie zwiększają szansę na znalezienie przez nich zatrudnienia. W celu właściwego przygotowania osadzonych do powrotu do społeczeństwa, administracja jednostki kieruje skazanych na kursy, których ukończenie ułatwia osadzonym skuteczne poruszanie się po rynku pracy. Program POWER 2014-2020 dofinansowany jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości ponad 110 mln zł.


 

Tekst i zdjęcia kpt. Michał Bogus

0_0_2100_386_resize_29604abcc31d0c13253ef2987d933bb4650f5264.jpg

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej