Honorowa zbiórka krwi

Sieradzka Służba Więzienna po raz kolejny wspomaga szczytny cel, jakim jest akcja zbiórki krwi. W dniu 20 września 2017 roku, na terenie świetlicy centralnej jednostki, kadra Zakładu Karnego w Sieradzu współorganizowała ją tradycyjnie przy współpracy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi oraz Punktu Pobrań w Sieradzu.

Tym razem 16 funkcjonariuszy i pracowników tutejszej jednostki oddało ponad 7 litrów krwi. Była to już trzecia w roku bieżącym, a ogółem siedemnasta zbiórka krwi przeprowadzona w sieradzkim więzieniu. Od czasu przeprowadzenia pierwszej z nich w 2012 roku, prawie 300 funkcjonariuszy i pracowników oddało łącznie ponad 130 litrów bezcennego dla życia płynu jakim jest krew.

Warto przypomnieć, że sieradzka jednostka penitencjarna rokrocznie przyłącza się do akcji "Nasza Krew – Nasza Ojczyzna" - ogólnopolskiego przedsięwzięcia podejmowanego przez krwiodawców i Kluby Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża i Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

tekst kpt. Michał Bogus

zdjęcia mjr Włodzimierz Zaustowicz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej