Rozpoczyna się kolejny rok uczestnictwa Zakładu Karnego w Sieradzu w szkoleniach zawodowych dla osadzonych realizowanych w ramach POWER 2014-2020.

Zakład Karny w Sieradzu aktywnie pomaga przygotować osadzonych do powrotu i ponownego, prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie po opuszczeniu izolacji penitencjarnej. Jedną z form udzielanej pomocy są realizowane przez Służbę Więzienną kursy i szkolenia zawodowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 . Ich celem jest umożliwienie skazanym zdobycia wiedzy i kwalifikacji zawodowych, które są niezbędne na rynku pracy i realnie zwiększają szansę na znalezienie przez nich zatrudnienia.

Zakład Karny w Sieradzu w lutym br. rozpoczął realizację kolejnego cyklu szkoleniowo – kompetecyjnego dla skazanych realizowanego w ramach POWER 2014 – 2020. Tym razem składa się on ze szkolenia zawodowego pn. '' Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych '' oraz szkolenia kompetecyjnego pn. '' Aktywizacja zawodowa – sposoby poszukiwania pracy '' w ramach projektu pn. '' Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności ''. Program POWER 2014-2020 dofinansowany jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości ponad 110 mln zł.

W celu właściwego przygotowania osadzonych do powrotu do społeczeństwa, administracja jednostki kieruje skazanych na kursy, których ukończenie ułatwia osadzonym skuteczne poruszanie się po rynku pracy. Na 2019 rok Zakład Karny w Sieradzu zaplanował łącznie realizację 8 cykli szkoleniowo – kompetencyjnych realizowanych i finansowanych w ramach POWER 2014 – 2020. Kolejne szkolenia przygotują więźniów do zawodu tynkarza, krawca, elektryka, ogrodnika, hydraulika, czy też sprzątacza lub magazyniera.

 

kpt. Michał Bogus - rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu

logo power.png

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej