Funkcjonariusze Służby Więziennej przekazują wiedzę, umiejętności oraz doświadczenia zawodowe z zakresu radzenia sobie z agresją werbalną i niewerbalną petentów.

Sieradzki zakład karny kontynuuje i rozszerza zakres realizacji ogólnopolskiej kampanii społecznej Służby Więziennej '' Bezpieczni w służbie i w pracy ''. W dniu 28 marca br. na terenie sieradzkiej jednostki penitencjarnej gościła grupa kuratorów zawodowych, pracowników zakładu poprawczego w Konstantynowie Łódzkim oraz przedstawicieli Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Sieradzu. Uczestniczyli oni w dwuczęściowym szkoleniu, którego celem było przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu postępowania z petentem agresywnym oraz roszczeniowym. Pierwszy moduł, prowadzony przez psychologa, obejmował zagadnienia dotyczące umiejętności rozładowywania napięć i stresu. Część praktyczna szkolenia to m.in. nauka projektowania bezpiecznego miejsca pracy oraz ćwiczenia z zakresu technik samoobrony przed agresją fizyczną w trakcie wykonywania czynności służbowych.

Głównym celem kampanii jest wyposażenie pracowników szeroko rozumianej administracji publicznej w podstawową wiedzę oraz umiejętności mogące pomóc im bezpieczniej wykonywać swoje codzienne obowiązki. Służba Więzienna dzieli się posiadaną wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami z przedstawicielami instytucji, których pracownicy, również z uwagi na wykonywane zadania, zajmują się pracą z trudnym podopiecznym.

 

Tekst i zdjęcia kpt. Michał Bogus

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej