Wykład historyczno – patriotyczny przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej o/Łódź przeprowadzony w Zakładzie Karnym w Sieradzu w ramach cyklicznych spotkań z historią.

Dzięki współpracy z łódzkim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu, w dniu 03.04 br. zorganizowano kolejne spotkanie z historią. Tym razem osadzeni mogli uczestniczyć w przygotowanym dla nich wykładzie pt.'' Wystąpienia młodzieży w marcu 1968 '' prowadzonym przez Józefa Śreniowskiego – pracownika Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi.

W wykładzie zorganizowanym pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej osadzonym przedstawiono obszerną prezentację dotyczącą wydarzeń z marca 1968r. Szczegółowo omówiono studenckie strajki na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęte 8 marca 1968r. Strajkująca młodzież domagała się zaprzestania represji, solidaryzowano się z pisarzami, żądano przestrzegania konstytucji PRL. Aktyw robotniczy, milicja i ORMO spacyfikowały studentów na Krakowskim Przedmieściu i dziedzińcu UW. Aresztowano wówczas 45 osób, w tym m.in. Karola Modzelewskiego, Jacka Kuronia, czy też Irenę Lasotę. Uzupełnieniem wykładu była prezentacja krótkiego filmu dokumentalnego obrazującego historię zamieszek studenckich, do jakich doszło ponad 50 lat temu. W trakcie spotkania osadzeni mogli uczestniczyć w dyskusji dotyczącej omawianego tematu oraz wysłuchać fachowych komentarzy przedstawiciela IPN.

W ramach edukacji historyczno – patriotycznej sieradzka Służba Więzienna realizuje różnego rodzaju zajęcia i programy resocjalizacyjne, które mają na celu przekazać osadzonym wiedzę historyczną na temat przeszłości naszego państwa. Ich celem jest kształtowanie właściwych postaw patriotycznych oraz szacunku do tradycji i kultury Państwa Polskiego.

 

tekst i zdjęcia kpt. Michał Bogus

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej