Osadzeni z Raciborza po raz kolejny zagrali koncert dla młodzieży szkolnej. To jedno z działań prewencyjnych, które od dłuższego czasu prowadzone jest przez Służbę Więzienną wspólnie z placówkami edukacyjnymi.

Głównym zamierzeniem programu readaptacji społecznej „S.T.O.P. - Skazani Tworzący Oddziaływania Profilaktyczne” jest zaangażowanie skazanych do współprowadzenia oddziaływań z zakresu profilaktyki uzależnień.

Idea ta przypomina działanie grup samopomocowych, gdzie sam prowadzący uzyskuje „korzyści” z prowadzenia oddziaływań profilaktycznych. Co najważniejsze osadzeni realizujący program poprzez swoje zaangażowanie oddziałują pozytywnie także na inne osoby.

W ramach działającego w tutejszym zakładzie „eksperymentalnego studia dźwięku i obrazu” (kółko zainteresowań skupiające 2 zespoły muzyczne „Różni” oraz „The Next” oraz pracowników więziennego radiowęzła) grupa osadzonych pod kierownictwem wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych kpt. Tomasza Brzozowskiego, gra muzykę do seansu filmowego, złożonego z kilku filmów pt.: „Korkociąg”; „Wóda”; „Pije Kuba do Jakuba”; „Milionowy klient w Izbie Wytrzeźwień”. Są to czarno-białe filmy, które w czasach „żelaznej kurtyny” były prezentowane jako kroniki filmowe. Ich esencją jest pokazanie strat i drastycznych skutków wynikających z nadmiernego stosowania napojów alkoholowych. Emitowane filmy zawierają liczne spoty pokazujące mechanizmy uzależnień i zagrożeń wynikające z nadużywania alkoholu.

W ramach tej inicjatywy na terenie raciborskiego zakładu karnego udało się dotychczas zorganizować kilkadziesiąt tego typu koncertów profilaktycznych.

 

Tekst i zdj.: kpt. Tomasz Brzozowski; szer. Piotr Król

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej