Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Raciborzu odznaczeni za dar krwi.

20 czerwca w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu odbyło się uroczyste wręczenie odznak Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu. Wśród 28 odznaczonych dawców, znaleźli się dwaj funkcjonariusze raciborskiej jednostki, mjr Tomasz Przybyła i kpt. Tomasz Markiewicz, którzy honorowo oddają krew od blisko 20 lat.

Światowy Dzień Krwiodawcy obchodzony jest corocznie 14 czerwca. Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Oddawanie krwi to akt solidarności. Dołącz do wysiłku i ratuj życie”. Funkcjonariusze raciborskiej jednostki od wielu lat angażują się w akcje krwiodawstwa, tylko w ubiegłym roku krew honorowo oddało blisko 60 osób zatrudnionych w ZK Racibórz.

 

Teks i zdjęcia: szer. Justyna Poznakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej