26 czerwca w Zakładzie Karnym Nr2 we Wrocławiu odbył się wykład inaugurujący program resocjalizacyjny realizowany przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu a Instytutem Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział we Wrocławiu, Zakład Karny Nr2 we Wrocławiu realizuje program resocjalizacyjny pn. „Zaprzyjaźnieni z historią - pamięć bohaterom”. Strony zobowiązały się do współpracy mającej na celu wzbogacenie wiedzy funkcjonariuszy SW oraz kształcenie osób pozbawionych wolności poprzez projekty edukacyjne związane z działalnością IPN – Oddział we Wrocławiu. Działania te mogą być realizowana w formie konferencji naukowych, seminariów, akcji edukacyjnych, konkursów historycznych czy programów resocjalizacyjnych.

Zakład Karny Nr2 we Wrocławiu realizując taki program wpisuję się w działania mające na celu kształtowanie właściwych postaw społecznych osadzonych, pogłębieniu ich wiedzy historycznej oraz budowaniu szacunku do miejsc pamięci bohaterów narodowych. Pierwsze zajęcia prowadził p. Wojciech Trębacz – Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu. Zgromadzonym osadzonym nakreślił cele programu, w którym uczestniczą, przedstawił krótka historię Polski począwszy od I Wojny Światowej. Zajęcia zakończył opowieścią ilustrowaną filmem o por. Mieczysławie Bujaku, żołnierzu AK, zamordowanym w 1951 i pochowanym w tajemnicy na kwaterach Cmentarza Osobowickiego.

Tekst i zdjęcia : kpt. Robert Wnukowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej