Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu znalazł się w gronie kilkunastu wystawców Targów Pracy

Spotkanie było niepowtarzalną okazją zaprezentowania z jednej strony oferty zatrudnienia osadzonych w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”, z drugiej zaś świetną okazją, by zaprezentować zainteresowanym osobom kryteria przyjęć do Służby Więziennej, specyfikę pracy czy etapy postępowania kwalifikacyjnego i rekrutacji.

Stoisko Zakładu Karnego Nr 2 we Wrocławiu cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników, którzy chętnie zadawali pytania dotyczące z jednej strony możliwości zatrudnienia w Służbie Więziennej, z drugiej zaś warunków formalnych jakie należy spełnić aby zatrudnić osadzonych. Szczególnym zainteresowaniem potencjalnych pracodawców cieszyły się ulgi z jakich można skorzystać w ramach Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Zakładów Przywięziennych. Dodatkową zaletą oferty Zakładu Karnego Nr 2 we Wrocławiu była możliwość przeprowadzenia szkoleń i kursów dla osadzonych o profilu sprzyjającym kontrahentowi.

Targi pracy sprzyjały nawiązaniu relacji między pracodawcami, a potencjalnymi pracownikami. Spotkanie stworzyło osobom poszukującym pracy szybki dostęp do licznych ofert pracy, stażów bądź wolontariatów. Pracodawcy zaś mieli okazję przyjrzenia się szerokiej ofercie prezentowanej przez Służbę Więzienną w ramach rządowego programu „Praca Więźniów”

por. Marcin Walkowiak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej