W jakich przypadkach oraz w jakim zakresie funkcjonariusze Służby Więziennej wykonując swoje ustawowe uprawnienia mogą używać wobec osoby środków przymusu bezpośredniego, jakie to mogą być środki przymusu i czy mogą być używane wobec każdej osoby? Takie zagadnienia poruszane były podczas szkolenia , które odbyło się 16 lipca 2019 r na terenie Zakładu Karnego Nr 2 we Wrocławiu

5 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, która systemowo reguluje uprawnienia wszystkich podmiotów w zakresie użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Ustawa obejmuje 23 podmioty uprawnione do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, oraz 21 uprawnionych do użycia lub wykorzystania broni palnej.Mając na uwadze kompleksowe zmiany przepisów m. in. w zakresie wprowadzenia nowych definicji, treści przypadków, postępowania funkcjonariuszy przed, i po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz sposobu dokumentowania ich użycia lub wykorzystania, regularnie przeprowadza się szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej. Utrwalają one wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez samokształcenie oraz przyczyniają się do bardziej profesjonalnego wykonywania zadań służbowych.Szkolenie przeprowadzili : specjalista OISW we Wrocławiu por. Paweł Toporowski oraz f-sze Grupy Interwencyjnej SW.

 

Tekst i zdjęcia: kpt Robert Wnukowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej