Zakład Karny Nr 2 w we Wrocławiu wpisuje się w szeroko zakrojoną akcję szkolenia pracowników administracji państwowej.

9 lutego 2018r. w placówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, przy ul. Ciepłej 15b odbyło się pierwsze z zaplanowanych siedmiu szkoleń w ramach kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i w pracy”. W wyniku rozmów przeprowadzonych w ubiegłym roku i na mocy zawartych porozumień nasza jednostka jest koordynatorem szkolenia pracowników MOPS Wrocław. Funkcjonariusze Służby Więziennej podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z pracownikami administracji publicznej, aby mogli bezpieczniej wykonywać swoje zawodowe obowiązki. Każde ze szkoleń podzielone jest na cztery bloki tematyczne:
- rozładowywanie napięcia i stresu wynikającego z kontaktu z agresywnym i roszczeniowym klientem ( zajęcia z psychologiem ZK Nr 2 we Wrocławiu )
- zagadnienia prawne na temat szczególnej ochrony prawnej, jakiej podlegają funkcjonariusze publiczni z tytułu wykonywania swojego zawodu ( zajęcia
  z funkcjonariuszem, specjalistą od zagadnień prawnych, AŚ Wrocław )
- szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy ( zajęcia z funkcjonariuszem – ratownikiem medycznym ZK Nr1 we Wrocławiu )
- szkolenie z zakresu technik obrony przed agresją klienta mających miejsce w małych, pomieszczeniach, przy użyciu przedmiotów dostępnych
  w trakcie wykonywania pracy, np. w biurze ( funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej )

Wrocławski oddział MOPS zadeklarował chęć przeszkolenia około 140 swoich pracowników oddając do naszej dyspozycji salę gimnastyczną do ćwiczeń z pierwszej pomocy oraz nowocześnie wyposażoną salę wykładową. Siedem cykli zajęć zaplanowano do czerwca br.

Więcej zdjęć można obejrzeć w GALERII

tekst i zdjęcia: kpt. Robert Wnukowski

techniki samoobrony, GISW Rozmiar: 17.9 MB
udzielanie pierwszej pomocy Rozmiar: 12.2 MB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej