7 czerwca 2019r., na terenie ZK Nr 2 we Wrocławiu odbyło się spotkanie mające na celu przedstawienia skazanym oferty kształcenia CKU w Wołowie.

Osadzeni nabyli wiedzę związaną z funkcjonowaniem CKU. Uczestnicy spotkania mogli zorientować się, iż decyzja o podnoszeniu swoich kwalifikacji nie oznacza , iż utracą oni możliwość uzyskania pracy. Przekazano informację, że dla wielu skazanych właśnie połączenie nauczania z pracą będzie jedyną możliwą aktualnie formą zatrudnienia z uwagi np. na nieunormowaną sytuację prawną. Ponadto osadzeni uzyskali wiedzę dotycząca kwalifikacji jakie uzyskają po ukończeniu kształcenia w szkole funkcjonującej przy wybranej jednostce penitencjarnej. Poznali oprócz oferty dydaktycznej szeroki zakres aktywizacji skazanych od spotkań z rodziną po różnego rodzaju konkursy, oraz zajęcia sportowe i ofertę kulturalno-oświatową. Podczas spotkania została pokazana prezentacja multimedialna ukazująca wyposażenie sal dydaktycznych, oraz nowoczesne stanowiska, gdzie odbywają się zajęcia praktyczne.

 

Tekst: st. kpr. Michał Karauda
Zdjęcia: kpt. Robert Wnukowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej