12 czerwca 2019r na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak oraz Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Krzysztof Dworak, wręczali odznaczenia Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony Dla Zdrowia Narodu.

Jednym z uhonorowanych jest sierżant sztabowy Radosław Paulus, funkcjonariusz Zakładu Karnego Nr2 we Wrocławiu. Właśnie zakończył piętnasty rok służby. Krew oddaje od 2001r. Pierwszy raz zrobił To dla kolegi po wypadku. Od tego czasu regularnie poświęca część siebie dla innych. Dotychczas oddał 51l i 600 ml. Na tym jednak nie poprzestaje. Jest także zarejestrowany w Krajowym Banku Dawców Szpiku. Tę godną naśladowania postawę wyróżnił Minister Zdrowia i za pośrednictwem Krzysztofa Dworaka Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu odznaczył funkcjonariusza wrocławskiej „DWÓJKI”.

Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Krwiodawca nie otrzymuje za oddaną krew i jej składniki pieniędzy. Jednak aby docenić poświęcenie tych osób państwo lub podmioty prywatne udzielają różnego rodzaju przywileje. Jednak w ramach podziękowania zostały stworzone uprawnienia, które mają być wyrazem wdzięczności za oddaną cząstkę siebie. W zależności od uprawnienia dotyczą one honorowych dawców krwi lub dawców z tytułem „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”.

Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:
Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kcal
Zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje się krew
Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa
Zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi
Krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyniki badań laboratoryjnych
Karta identyfikacyjna grupy krwi – KrewKarta

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują:
Leki za zniżkami. Po otrzymaniu tytułu ZHDK możliwość kupowania NIEKTÓRYCH leków ze zniżkami. Można je otrzymać bezpłatnie jedynie na podstawie recepty wystawionej przez lekarza
Po otrzymaniu tytułu ZHDK możliwość skorzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w placówkach ZOZ-ów
Po otrzymaniu tytułu ZHDK i oddaniu określonej ilości krwi lub jej składników możliwość uzyskania zniżek w komunikacji miejskiej
Zniżki i ulgi w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy „Dawcom w Darze”.

 

honorowe krwiodawstwo

Tekst i zdjęcia : kpt. Robert Wnukowski

Rozmiar: 50.6 MB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej