Już po raz dziewiąty wrocławscy studenci mieli okazję odkrywać tajemnice zbrodni i podróżować po meandrach psychiki przestępców w ramach projektu Dni Kryminalistyki. W tym roku wydarzenie skupiło się na  “bohaterach przestępstwa” - ofierze, sprawcy i organach ścigania.

10 kwietnia 2018 roku Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu miał okazję gościć studentów z różnych kierunków studiów (prawo, kryminologia, psychologia, pedagogika) w ramach kolejnej edycji Dni Kryminalsityki.
Dni Kryminalistyki to oryginalny, cykliczny projekt Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Wrocław - największej, niepolitycznej i niezarobkowej organizacji na świecie zrzeszającej studentów i młodych adeptów prawa. ELSA Wrocław działa od 25 lat, stając się największym i jednym z najprężniej działającym oddziałem ogólnopolskiej sieci. Wizją ELSA jest sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową. Tegoroczna edycja Dni Kryminalistyki była już dziewiątą z kolei, a w jej ramach przeprowadzane są prelekcje oraz wyjścia z tematyki szeroko rozumianej kryminalistyki, kryminologii, medycyny sądowej i nauk z nimi związanych. Kilka punktów tegorocznej agendy to, oprócz prelekcji w zakładzie karnym, m.in.: seminarium na temat problemu posiadania broni palnej w Polsce, debata dotycząca kryminologii oraz wizyta w Katedrze Medycyny Sądowej we Wrocławiu. Studenci mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem jednostki oraz z materiałem filmowym dotyczącym funkcjonowania dolnośląskiej Służby Więziennej. Podczas spotkania studenci zadawali wiele pytań dotyczących prowadzonych oddziaływań wychowawczych i psychologicznych oraz wyrazili zainteresowanie poprowadzeniem w nieodległej perspektywie programów resocjalizacji wobec osób pozbawionych wolności.

tekst: kpt. Marta Jastrzębska
zdjęcia: kpt. Robert Wnukowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej