Skazani odbywający karę w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu wzięli udział w akcji sadzenia drzew miododajnych.

W ramach procesu resocjalizacji osoby pozbawione wolności uczestniczą w oddziaływaniach mających na celu niwelowanie deficytów, naukę oraz zwiększanie świadomości w kwestii poszanowania norm społecznych. Wszystkie podejmowane oddziaływania prowadzą do osiągnięcia głównego celu procesu resocjalizacji jakim jest powstrzymanie się osoby pozbawionej wolności od powrotu do przestępstwa. Projekt „Zwiększenie bioróżnorodności Polski poprzez ekoresocjalizację osadzonych”, który realizowany jest wspólnie przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych oraz Służbę Więzienną, to kolejna forma aktywizacji osób pozbawionych wolności poza terenem jednostki penitencjarnej. Skazani w ramach projektu, który został zrealizowany 22 października 2021 roku zajmowali się sadzeniem drzew miododajnych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

Świadomość społeczna dotycząca dbania o środowisko to bardzo ważny aspekt, którego nie należy pomijać. Sadzenie drzew jest najlepszą formą nauki-poprzez działanie. Roślinność została zasadzona w miejscach użyteczności publicznej i odpoczynku dla mieszkańców oraz na terenach przydrożnych. Drzewa w przyrodzie odgrywają bardzo ważną rolę. Jeden hektar lasu liściastego stanowi zapotrzebowanie na tlen dla ponad 2500 osób, dodatkowo należy pamiętać, że dla naszego ekosystemu bardzo ważnym elementem są owady zapylające. Pszczoły, których populacja od kilku lat jest masowo redukowana przez ograniczenie bioróżnorodności, dzięki takim akcjom zdobywają nowe tereny wzbogacone o zieleń, skąd będą mogły czerpać pokarm i dbać o równowagę w środowisku.

Powyższa inicjatywa oprócz wzbogacenia krajobrazu jest istotnym elementem dbania o środowisko, natomiast dla skazanych to urozmaicenie oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w jednostkach, forma poznania konstruktywnych sposobów spędzania wolnego czasu, a także aktywność fizyczna i możliwość obcowania z przyrodą połączona z nauką jej ochrony.

tekst i zdjęcia: ppor. Michał Karauda

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej