25 sierpnia br. na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu w Strzelcach Opolskich odbyła się impreza integracyjna pn. „Koniec wakacji już… ostatnia szansa na podróż dookoła świata”. W organizację spotkania, które przeprowadzono w ramach partnerstwa lokalnego zaangażowane były również dwa strzeleckie zakłady karne.

W ramach partnerstwa lokalnego organizatorami imprezy były: Gmina Strzelce Opolskie, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komenda Powiatowa Policji, Środowiskowy Dom Samopomocy, firma Kronospan, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat Strzelce Opolskie oraz Bank Spółdzielczy w Leśnicy. Obok wymienionych instytucji aktywnie w przygotowaniach festynu dla dzieci brały udział także Zakład Karny nr 1 oraz nr 2 w Strzelcach Opolskich.

Do pomocy w rozstawianiu sprzętu i prac porządkowych po imprezie zaangażowała się grupa funkcjonariuszy i osadzonych z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich. Natomiast Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich przekazał zabawki zebrane wspólnie ze studentami resocjalizacji z Uniwersytetu Opolskiego oraz gadżety reklamowe, które stanowiły część nagród w przeprowadzonych konkursach. Podczas organizacji konkursów obok przedstawicieli innych służb mundurowych, swój udział w nich zaakcentowali w nich dyrektorzy zakładów karnych: płk Andrzej Tesarewicz i mjr Andrzej Dąbrowski.

W wydarzeniu udział wzięło ok. 200 dzieci z terenu gminy Strzelce Opolskie. Wśród atrakcji, które czekały na kilkulatków była zabawa z wodzirejem, który zabrał ich w podróż dookoła świata. Konkursy plastyczne zorganizowane przez przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat Strzelce Opolskie oraz Młodzieżowego Klubu Profilaktycznego „Przedwiośnie” również cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ponadto w ofercie imprezy znalazło się: malowanie twarzy „Wesoła buźka” i balonów „Uśmiechnij się”, warsztaty dla rodziców i dzieci „Zrób mi Mamo lalkę szmaciankę” prowadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy, „Babcia Cię nauczy… czym skorupka za młodu” prowadzone przez Strzeleckie Seniorki oraz pokaz sprzętu policyjnego i medycznego. Całość poprowadził wodzirej, który zaangażował do zabawy wszystkich uczestników, a udział w poszczególnych konkurencjach i konkursach nagradzany był drobnymi upominkami. Uczestnikom zabawy zapewniono także poczęstunek.

Strzeleckie zakłady karne zaangażowały się w organizację festynu w ramach partnerstwa lokalnego. W ramach partnerstwa instytucje biorące w nim udział współpracują nad „Strategią rozwiązywania problemów bezdomności w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 - 2020”. Głównym jej celem jest zapobieganie i rozwiązywanie problemu bezdomności w gminie.

Tekst i zdjęcia: mjr Jarosław Timoszuk, Adrian Kastura

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej