24 kwietnia br. Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich w ramach zajęć terenowych odwiedzili studenci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z Wrocławia.

Studenci drugiego i trzeciego roku pedagogiki resocjalizacyjnej DSW we Wrocławiu, których opiekunem jest mgr Jolanta Wierzbanowska - Olejniczak, zwiedzili budynek administracji oraz dwa pawilony mieszkalne. Odwiedzający wysłuchali krótkiego wykładu rzecznika prasowego na temat historii i przeznaczenia naszej jednostki. Z racji reprezentowanego kierunku, goście interesowali się głównie warunkami pracy wychowawcy i prowadzonymi oddziaływaniami wobec osób pozbawionych wolności. Podczas odwiedzania oddziału terapeutycznego mieli okazję porozmawiać z wychowawcą oraz zapoznać się z codziennymi obowiązkami funkcjonariusza działu penitencjarnego. Jak się okazało, bardzo istotnym punktem wizyty była też przeprowadzona na świetlicy centralnej rozmowa z kilkoma osadzonymi pracującymi w placówce kulturalno  - oświatowej. Osadzeni bardzo chętnie odpowiadali na zadawane pytania dotyczące wyroków, warunków odbywania kary i planów na przyszłość. Skazani opowiedzieli o przebytych terapiach, formach zajęć, w jakich uczestniczyli podczas odbywanych wyroków w różnych jednostkach penitencjarnych.

Tekst: mjr Jarosław Timoszuk
Zdjęcia: mjr Jarosław Timoszuk, DSW we Wrocławiu

Galeria zdjęć

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej