„Wypisz wymaluj” to tytuł kreatywnych warsztatów z liternictwa i kaligrafii zorganizowanych 12 listopada br dla osadzonych z kółek plastycznych, działających na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich.

Warsztaty dla skazanych z „dwójki” poprowadziła Anna Czuż, wybitna polska specjalistka od liternictwa i kaligrafii. Warsztaty „Wypisz wymaluj” z liternictwa i kaligrafii przeznaczone były dla osadzonych, którzy aktywnie uczestniczą w kółku plastycznym „Czytam dotykiem” oraz tworzą prace plastyczne przekazywane na cele charytatywne. Skazani z kółka plastycznego „Czytam dotykiem” od kilku lat wykonują m. in. bajki dotykowe dla niewidomych dzieci ze specjalistycznych ośrodków na terenie całego kraju.

Zorganizowane przez wychowawcę ds. kulturalno - oświatowych warsztaty poprowadziła w ramach wolontariatu wybitna polska specjalistka od liternictwa i kaligrafii Pani Anna Czuż. Warsztaty te, obok walorów czysto edukacyjnych, miały wzbudzić kreatywność wśród skazanych uczestniczących w kółkach plastycznych. Umiejętności zdobyte na kursie przydatne będą podczas realizacji kolejnych książek i projektów plastycznych przeznaczonych na cele charytatywne oraz różnego rodzaju konkursy twórczości organizowane przez inne jednostki penitencjarne.

Podczas bardzo ciekawych zajęć osadzeni poznali podstawy kaligrafii i różne techniki wykonywania liter. Anna Czuż zapoznała skazanych z narzędziami do pisania, zasadami pracy liternika oraz  podstawowymi stylami w kaligrafii. Na zakończenie spotkania każdy z uczestników musiał opracować kompozycję literniczą, a następnie wykonać własny plakat z jej użyciem. Na zakończenie warsztatów uczestnicy wybrali najlepszą pracę. Zwycięzca otrzymał z rąk Anny Czuż drobny upominek. Goście po zakończeniu warsztatów przekazali także do biblioteki więziennej kilka książek o rysowaniu i kaligrafii.

Prowadząca arsztaty Anna Czuż to multidyscyplinarna projektantka i Art Director, ukończyła Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, na wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej, rezydencja Artystyczna University of Tennessee, USA.  Zajmuje się się różnymi rodzajami sztuk plastycznych i komunikacji wizualnej. Projektuje identyfikacje wizualne, ilustracje, plakaty, sesje zdjęciowe i scenografie. We wszystkich realizowanych projektach szczególną rolę odgrywa liternictwo i typografia.  Od 4 lat prowadzi warsztaty z liternictwa i kaligrafii po nazwą „Wypisz Wymaluj”. Tworzyła liternicze projekty dla takich marek i instytucji jak Wyborowa, Bulleit, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie i wiele innych. Na codzień pracuje jako Art Director (agencje Publicis, Ogilvy, 2012 Agency) koordynując wizualną stronę komunikacji marek.

Tekst i zdjęcia: mjr Jarosław Timoszuk

Galeia zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej