22 lutego br. przypada Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. W całej Unii Europejskiej jest to czas refleksji nad tym, jak możemy wspierać osoby pokrzywdzone.

W kampanię informacyjną jak co roku, angażuje się Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Służba Więzienna. W ramach wydarzenia organizowany jest „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W tym roku odbywa się on w dniach od 22 do 28 lutego. Celem podejmowanych w tym okresie działań jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, które mają skutkować uzyskaniem przez potrzebujących skutecznej pomocy.

Zakład Karny nr 2 w Strzelach Opolskich również przyłączył się do idei propagowania wiedzy na temat Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw. Osadzeni podczas tego tygodnia otrzymali niezbędne informacje oraz pomoc ze strony administracji jednostki i innych instytucji. Pobyt w warunkach izolacji więziennej przysparza wiele problemów nie tylko osadzonym ale również ich rodzinom, które nie wiedzą do kogo mogą zwrócić się o pomoc. Dlatego tak ważne jest podnoszenie świadomości i promowanie idei tego dnia.

Tekst i zdjęcia: ppor. Tomasz Tomczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej