Kolejni osadzeni Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich uzyskali uprawnienia operatora wózka widłowego z wymianą butli gazowej.

logo-materialy-power.jpg

W dniu 11 września br. zakończył się siódmy kurs zawodowy organizowany na terenie naszej jednostki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Szkolenie "Operator wózka widłowego z wymianą butli gazowej" realizowała Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA" z siedzibą w Koszalinie. Kurs ukończyło 10 osadzonych.

W 2019 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich planuje się zorganizowanie łącznie 10 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osadzonych. Są to szkolenia:

Opiekun osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych – 2 cykle

Malarz połączony z aktywizacją zawodową – 2 cykle

Płytkarz – posadzkarz połączony z aktywizacją zawodową – 2 cykle

Operator wózka widłowego z wymianą butli gazowej – 2 cykle

Monter instalacji elektrycznej z uprawnieniami do 1 KV – 2 cykle

Kursy w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich realizowane są w zakresie Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:

  • wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów,
  • zwiększenie zdolności więźniów do zatrudnienia,
  • nabycie przez osadzonych nowych umiejętności zawodowych i ich odnalezienie się na rynku pracy.

Planowane efekty:

Dzięki wsparciu unijnych funduszy skazani zdobędą umiejętności, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie, najpierw na terenie zakładu karnego, a później na wolności. Kursy zawodowe są uzupełnieniem Rządowego Programu Pracy Więźniów, który jest też odpowiedzią na potrzeby pracodawców.

 

Nazwa projektu: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu: 132 249 773,70 PLN


Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 111 460 109,27 PLN

 

Tekst i zdjęcia: mjr Jarosław Timoszuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej