Jak co roku nasza jednostka staje się areną szkolenia psów specjalnych pełniących służbę w jednostkach okręgu opolskiego.

Na terenie strzeleckiej "dwójki" w szkoleniu wzięło udział 6 przewodników z psami, w tym gościnie funkcjonariusz Opolskiego Urzędu Celno- Skarbowego. W ramach zadań przewodnicy z psami kontrolowali wytypowane cele mieszkalne we wszystkich pawilonach jednostki oraz miejsca pracy osadzonych. W poszukiwaniu substancji psychoaktywnych najlepiej sprawdzają się wyszkolone psy specjalne, których węch jest w stanie wykryć śladowe ilości nielegalnych substancji. Również dzięki takim szkoleniom, można w krótkim czasie skontrolować dużą liczbę pomieszczeń, co niebywale wpływa na bezpieczeństwo jednostki. Na co dzień psy specjalne kontrolują pomieszczenia, w których czasowo bądź stale przebywają osadzeni, np. cele mieszkalne, sale widzeń, miejsca pracy osadzonych, pomieszczenia gospodarcze. Sprawdzają również korespondencję i paczki kierowane do osadzonych. Dzięki nim Służba Więzienna jest w stanie zapobiec przedostawaniu się na teren jednostek penitencjarnych znacznych ilości środków odurzających.

Tekst i zdjęcia: ppor. Tomasz Tomczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej